PROJEKTOVANIE | VÝROBA A DODÁVKA | PREVÁDZKOVANIE
VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB, OBJEKTOV A ZARIADENÍ

Referencie

Referencie z projektovaných stavieb :

 • Prívodné potrubie a vodovod v obci Bílkove Humence
 • Gravitačná a výtlačná kanalizácia v obci Závod
 • Splašková kanalizácia v obci Sklabina
 • Vodovod a splašková kanalizácia v obytnej zóne Šenkvice
 • Zásobovanie vodou a odkanalizovanie zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave
 • Vodovodná a kanalizačná prípojka pre polyfunkčný areál CENTRÁL Bratislava
 • Vodovod v obytnej zóne Sunny Residence v Borinke
 • Vodovod, splašková a dažďová kanalizácia v obytnej zóne Mladé Čunovo
 • Dažďová a splašková kanalizácia v obci Devínska Nová Ves
 • Pitná a priemyselný vodovod, splašková a dažďová kanalizácia vo výrobnom závode Magneti Marelli Kechnec
 • Vodovod v obci Hamuliakovo
 • Vodovod v obytnej zóne Krče v obci Záhorská Bystrica
 • Vodovod v logistickom parku LCP Senec
 • Preložky vodovod pre BVS, a.s. v Bratislave
 • Polyfunkčná budova na Záhoráckej ulici v Malackách - vnútorný vodovod a kanalizácia, vodovodná a kanalizačná prípojka
 • Vodovodné a kanalizačné prípojky pre Kultúrny dom a Obecný úrad v obci Gajary
 • Polyfunkčná budova na Mierovom námestí v Malackách - vnútorné rozvody, prípojky
 • Polyfunkčná budova na Záhoráckej ulici v Malackách - vnútorné rozvody vody a kanalizácie, vodovodná a kanalizačná prípojka
 • Prístavba a nadstavba (rekonštrukcia) penziónu vo Veľkých Levároch
 • Rekonštrukcia hotela Tatra v Malackách - vnútorné rozvody vody a kanalizácie
 • Preložka vodovodu DN100 na križovatke ulíc Gagarinova a Osvetová v Bratislave
 • Vodovodné a kanalizačné prípojky pre rodinné domy, vnútorné rozvody vodovody a kanalizácie