PROJEKTOVANIE | VÝROBA A DODÁVKA | PREVÁDZKOVANIE
VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB, OBJEKTOV A ZARIADENÍ

Úvod

Spoločnosť VHS SERVIS s.r.o. je nová spoločnosť založená v roku 2014, ktorá sa však opiera o dlhoročné odborné skúsenosti jej pracovníkov v oblasti vodného hospodárstva a ekologických stavieb.

Spoločnosť VHS SERVIS s.r.o. je partner, ktorá svojim klientom poskytuje komplexný a profesionálny servis v danej oblasti a to :

 1. Projektovanie vodohospodárskych stavieb – návrh a technické poradenstvo
  (autorizovaný stavebný inžinier člen SKSI)

 2. Výroba, montáž a dodávka vodohospodárskych objektov a zariadení – odlučovače ropných látok, lapače tukov, čerpacie stanice, automatické tlakové stanice, vodomerné a armatúrne šachty, retenčné nádrže, príslušenstvo
  (výrobky certifikované v TSÚS)

 3. Odborné prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií
  (osvedčenie na prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií I. kategórie)

 4. Záručný a pozáručný servis
  (vykonávaný pracovníkmi s odbornou spôsobilosťou)